Wɔɔrɔ

read

Wɔɔrɔ

Wɔɔrɔ: 6. Fu, fu. Kelen, kelen. Fila, fila. Saba, saba. Naani, naani. Duuru, duuru. Wɔɔrɔ, wɔɔrɔ. Ba

Naani

read

Naani

Naani: 4. Fu, fu. Kelen, kelen. Fila, fila. Saba, saba. Naani, naani. Bamanankan Dictionary fu kele

Duuru

read

Duuru

Duuru: 5. Fu, fu. Kelen, kelen. Fila, fila. Saba, saba. Naani, naani. Duuru, duuru. Bamanankan Dicti

Wolonfila

read

Wolonfila

Wolonfila: 7. Fu, fu. Kelen, kelen. Fila, fila. Saba, saba. Naani, naani. Duuru, duuru. Wɔɔrɔ, wɔɔrɔ

"Hello" in Bamanankan

read

"Hello" in Bamanankan

I ni ce Abena! I ni ce Abena! I ni ce Abena! I ni ce Oko! I ni ce Oko! I ni ce Oko! Bamanankan Dicti

"Thank you" in Bamanankan

read

"Thank you" in Bamanankan

Saha, saha. Saha, saha. Bisimila. Bisimila. Saha, saha. Saha, saha. I ni ce ni bisimila. I ni ce ni

"Please" in Bamanankan

read

"Please" in Bamanankan

I ni ce Fili. I ni ce Fili. Bisimila Fili. Bisimila Fili. Hakɛ to Fili. Hakɛ to Fili. Saha Fili. Sah

"Name" in Bamanankan

read

"Name" in Bamanankan

I ni ce Fili. I ni ce Fili. Bisimila Fili. Bisimila Fili. Hakɛ to Fili. Hakɛ to Fili. Saha Fili. Sah