Museke,

Koro Ka "Wulomei - Omanye Aba"

"Wulomei - Omanye Aba" famuya.

"Wulomei - Omanye Aba" donkili ke.
Kan ka donkili gadangbe ke.

Koro

"Omanye" "kunawolo" koro ye.
Kunawolo na.

<< Tɛmɛlen | Dankan >>