Dagnɛ Bi: Fɛɛlɛ

kalan

Dagnɛ Bi: Fɛɛlɛ

Don ɲɔkɔna kono bee kan. Bambara Ne so fɛ. Ne jɔla kun bɛn. Jɔla ne deme. Ne dugukolo mako. Ne fɛɛlɛ

Koro Ka "Hillsong - Ɔpopɔn"

kalan

Koro Ka "Hillsong - Ɔpopɔn"

"Hillsong - Ɔpopɔn" famuya. "Hillsong - Ɔpopɔn" donkili ke. Kan ka donkili Akan ke. Koro "Ɔpopɔn" kɔ

Baara

kalan

Baara

Add "baara" in Bambara to your vocabulary. baara /baara/ Examples of baara Indefinite article: baa

Duman Sanni Ni Feere

kalan

Duman Sanni Ni Feere

Learn new vocabulary from the Bambara Dictionary Series 27. Learn the vocabulary for writing good bu

Sofa

kalan

Sofa

Add "sofa" in Bambara to your vocabulary. sofa, nom.0 /sofa/ Examples of sofa Indefinite article:

My Body In Bambara

kalan

My Body In Bambara

Learn vocabulary about the body in Bambara. Bambara Library Books English: My Body in Bambara Franç

Bambara Numbers Zero To 20

kalan

Bambara Numbers Zero To 20

Bambara: Count From Zero To Twenty jate den Bambara 0 fu 1-10 1 - kelen 2 - fila 3 - saba

Denyɛnin

kalan

Denyɛnin

Kanuya dege, bee tile. denyɛnin, nom.1 /denyɛnin/ Examples of denyɛnin Indefinite article: denyɛni

Awɔ

kalan

Awɔ

Add "awɔ" in Bambara to your vocabulary. awɔ, exc /awɔ/ Bambara Library (Gafe Series 11) English: C