Translate > | English > Bambara

kasahorow

Misali Ka Bambara

 1. Duman Sanni Ni Feere
 2. Fɛɛlɛ
 3. Bara
 4. Ji
 5. Hakɛ To
 6. Dunun, Dundun
 7. Gafe Sɔrɔyɔrɔ
 8. My World In Bambara
 9. Passion In Bambara
 10. Fa
 11. I Ni Ce
 12. Kumadengafɛ
 13. Taa
 14. Ayi
 15. Tɔgɔ
 16. Tabali
 17. Ye
 18. Balimacε
 19. Nɛgɛjuru
 20. A Good City In Bambara