Lafiya

kalan

Lafiya

Don Ɲɔkɔna Kono Bee Kan Bambara Dagnɛ Ka Bi: lafiya SUA kasahorow 2: Lafiya lafiya #don ɲɔkɔna #

Dumɔgɔw

kalan

Dumɔgɔw

Don Ɲɔkɔna Kono Bee Kan Bambara Dagnɛ Ka Bi: dumɔgɔw SUA kasahorow 1: Lakana lakana barakɛɲɔkɔn dum

Sisikurun

kalan

Sisikurun

Add "sisikurun" in Bambara to your vocabulary. sisikurun, nom.1 /sisikurun/ Examples of sisikurun U

Balimamuso

kalan

Balimamuso

Bambara balimamuso, nom.1 /balimamuso/ Bambara / ne balimamuso fɛ /// an balimamuso fɛ /

Sisikurun

kalan

Sisikurun

Add "sisikurun" in Bambara to your vocabulary. sisikurun, nom.1 /sisikurun/ Examples of sisikurun U

Balimamuso

kalan

Balimamuso

Bambara balimamuso, nom.1 /balimamuso/ Bambara / ne balimamuso fɛ /// an balimamuso fɛ /

Sisikurun

kalan

Sisikurun

Add "sisikurun" in Bambara to your vocabulary. sisikurun, nom.1 /sisikurun/ Examples of sisikurun U

Balimamuso

kalan

Balimamuso

Bambara balimamuso, nom.1 /balimamuso/ Bambara / ne balimamuso fɛ /// an balimamuso fɛ /